Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2008

Δείγματα τοπικής αρχιτεκτονικής...
(Λεπτομέρεια απ' το προηγούμενο)
(Λεπτομέρεια απ' το προηγούμενο)

Και κάποιες λεπτομέρειες :
Δεν υπάρχουν σχόλια: